Työpajat ja koulutus

Sanaverstaasta Laulupajaan

Sanaverstaasta laulupajaan” on Soivan Siilin työpaja lapsille. Kyösti ja Markus työstävät lasten kanssa lauluja. Tutkimme yhdessä sanoja: rakennamme niistä runoja, loruja, tarinoita – etsimme sanoihin sopivia säveliä. Varsinaista työpajaa voi niin haluttaessa valmistella etsimällä lapsiryhmän kanssa sanoja etukäteen. Löydetyt sanat ja niistä kenties jo muovautuneet runot, lorut tai tarinanpoikaset voivat sitten olla laulupajatyöskentelyn pohjana. Aihe voi olla rajattu tai sitten ei…

Lähetä sähköpostia ja kysy lisää! posti@soivasiili.fi

Soivan Siilin koulutus

Kyösti ja Markus kouluttavat lasten kanssa työskenteleviä aikuisia. Koulutuksessa käydään läpi lauluntekemisen ja  luovan ryhmätyöskentelyn prosessia. Koulutukseen liittyy työpaja, jossa lapsille suunnattua ”Sanaverstaasta laulupajaan” -työtapaa kokeillaan käytännössä.Tärkeä osa koulutusta on pedagoginen keskustelu ja yhteinen musiikillinen kokemus lauluntekemisen äärellä.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä musiikillisia perusvalmiuksia tai taitoja eikä sen tavoitteena ole tehdä osallistujista valmiita lauluntekijöitä tai –esittäjiä. Koulutuksen tarkoituksena on antaa uusi väline lasten kanssa työskentelyyn ja kenties samalla madaltaa oman luovuuden kynnystä – avata luovuuden lukkoa! Yksi koulutuksemme peruskiviä onkin oman luovuuden lukon tiedostaminen ja sen heijastavan vaikutuksen ymmärtäminen.

Uutisia